e-mail

enderezo electrónico identidadetradizon@yahoo.es

jueves, 25 de octubre de 2012

Análise das eleccións galegas: Comunicado de PLATAFORMA POLA LIBERDADE


PLATAFORMA POLA LIBERDADE ante os resultados electorais autonómicos galegos, ve que é evidente a falta de alternativas a un inoperante PP. A desfeita do PSOE e o BNG en votos evidencia a súa crise de liderado e a incredulidade do seu electorado para sacarnos da crise. O "exito" que acadou a coalición liderada por un ancián Beiras, que xa veremos como remata, tendo en conta as distintas correntes e partidos politicos que a forma.
En Galicia aumentou a abstención notoriamente, síntoma de cansazo do pobo galego cos seus politicos. É o momento dunha alternativa política con ideias novas, e que responda aos problemas actuais de Galicia sen complexos e con audacia; é a hora de PLATAFORMA POLA LIBERDADE.
Feijoo non tivo unha gran vitoria, como numerosos medios nos queren facer crer. Ampliou a sua maioria non por obter mais votos. Ese aumento de escanos foise debido pola aplicación da Lei de D'Hont; lei electoral inxusta que potencia o número de escanos obtidos ás maiorias, minimizando a representación das minoriasFeijoo perdeu 140000 votos, é dicir máis dun 20% do seu electorado, eses votos foron directamente nesta ultima convocatoria á abstención, a diferenza dos votos da esquerda perdidos no PSOE e BNG que terminarón na coalición de Beiras.
Polo tanto non vemos unha solida vitoria do PP liderado por Feijoo.
Denunciamos o cinismo e o "golpe de estado democrático" do goberno de Feijoo para as vindeiras eleccións, co recorte de dezaseis escanos no Parlamento Galego pola "crise". Cando o que pretende é aumentar descaradamente o número de votos para conseguir un escano e "blindar" así a súa cota de poder. Deste xeito e segundo a Lei electoral vixente de D'Hont, os dous partidos maioritarios terán máis procentaje de escanos e dificultarán aínda máis que forzas políticas novas ou emerxentes poidan ter escanos no parlamento autonómico.

Despois destas eleccións, é hora de por en marcha en Galicia a PLATAFORMA POLA LIBERDADE. Afondar na súa democracia, na defensa da súa identidade, na súa supervivencia económica, frear o seu descenso demográfico autóctono, defender a súa riqueza ecoloxica, cultural e histórica.PLATAFORMA POLA LIBERDADE ante los resultados electorales autonómicos gallegos, ve que es evidente la falta de alternativas a un inoperante PP. El descalabro del PSOE y el BNG en votos evidencia su crisis de liderazgo y la incredulidad de su electorado para sacarnos de la crisis. El "exito" lo ha obtenido la coalición liderada por un anciano Beiras, que veremos como acaba, teniendo en cuenta las distintas corrientes y partidos politicos que la forman.
En Galicia ha aumentado la abstención notoriamente, síntoma de cansancio del pueblo gallego con sus politicos. Es hora una alternativa politica con ideas nuevas y que responda a los problemas actuales de Galicia sin complejos y con audacia; es la hora de PLataforma pola Liberdade.
Feijoo no ha tenido una gran victoria como numerosos medios nos quieren hacer creer. Ha ampliado su mayoria, no por obtener  mas votos. Ese aumento de escaños lo ha obtenido por la aplicación de la Ley de D`Hont; ley electoral injusta que potencia el número de escaños obtenidos a las mayorias, minimizando la representación de las minorias. Feijoo ha perdido 140000 votos, es decir más de un 20% de su electorado, esos votos han ido directamente en esta ultima convocatoria a la abstención a diferencia de los votos de la izquierda perdidos en el PSOE y BNG que terminarón en la coalición de Beiras.
Por lo tanto no vemos una solida victoria del PP liderado por Feijoo. 
Denunciamos el cinismo y el "golpe de estado democrático" del gobierno de Feijoo para las próximas elecciones, con el recorte de dieciseis escaños en el Parlamento Gallego por la "crisis". Cuando lo que pretende es aumentar descaradamente el número de votos para conseguir un escaño y "blindar" así su cuota de poder. De este modo y según la Ley electoral vigente de D`Hont, los dos partidos mayoritarios tendrán más procentaje de escaños y dificultarán todavía más que fuerzas políticas nuevas o emergentes puedan tener escaños en el parlamento autonómico. 
Despues de estas elecciones, es hora de poner en marcha en Galicia la PLATAFORMA POLA LIBERDADE. Profundizar en su democracia, en la defensa de su identidad, en su supervivencia económica, frenar su descenso demográfico autóctono, defender su riqueza ecologica, cultural e histórica.

PLATAFORMA POLA LIBERDADE 
23-10-2012

1 comentario:

  1. Caros amigos, penso que devem fazer um Partido Nacional Renovador, à semelhança do que existe em Portugal, partido que defende a cultura, a identidade e a soberania de um Povo, a Galiza não é Castela.

    ResponderEliminar